Nowości na Flogu

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
 
Zmiana terminów konkursowych

Zmiana terminów konkursowych
2016.09.16 15:56

Album: konkursy
Kategoria : inne
Tagi: flog, konkurs, stopklatka, kraków, 0

Informujemy, że zmianie uległ termin naboru prac do konkursu fotograficznego "Kraków oczami turysty", którego organizatorem jet Kawiarnia Stopklatka i nad którym patronat objął Flog. Prace do konkursu zgłaszać mozna do 31 grudnia 2016 roku.

Aktualny regulamin zamieszczamy poniżej:


I.Postanowienia ogólne konkursu fotograficznego “ Kraków oczami turysty “.
1.Organizatorem konkursu i gwarantem nagród jest kawiarnia Stopklatka w Krakowie ulica Brodzińskiego 8 , zwana dalej “ Organizatorem “.
2. Konkurs jest prowadzony w kawiarni Stopklatka od 1.06.2016 do 31.12.2016 roku.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny, uczestnik ponosi jedynie koszty dostarczenia / wysyłki swoich prac.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie 2 prace.
5. O udziale w konkursie decyduje spełnienie wymogów jego regulaminu.
6. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Organizatora, który zastrzega sobie prawo wyboru
i ustalenia ilości wystawionych prac.
7. Prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie Organizatora
https://www.facebook.com/kawiarnia.stopklatka i pozostają w dyspozycji Organizatora po zakończeniu konkursu.


II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W przypadku uczestników ze względu na niepełnoletność wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie, załączona do złożonych prac.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby zaangażowane w przygotowanie konkursu, sędziowie oraz członkowie ich rodzin.


III. Zasady konkursu
1. Nadsyłane fotografie powinny być o wymiarach 30x45(40) oraz podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę i jej stan w chwili dostarczenia.
2. Dostarczenie/wysłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej fotografii.
3. Dostarczenie/wysłanie fotografii na konkurs oznacza ponadto:
- udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację pracy w przestrzeni Organizatora i na stronie https://www.facebook.com/kawiarnia.stopklatka
- w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych, marketingowych i stronach internetowych Organizatora.
4. Termin nadesłania/dostarczania fotografii do siedziby Organizatora upływa 31.12.2016 o godzinie 21.00.
5. Prace naruszające prawa osób trzecich, obsceniczne, pozbawione walorów artystycznych, niezgodne z tematem konkursu nie będą dopuszczone do konkursu.


IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z 3 członków:
2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu, posiadających walory artystyczne oraz niepowtarzalność ujęcia tematu.
3. W konkursie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia:
- Grand Prix konkursu –Wystawa fotograficzna w siedzibie Organizatora w terminie 04.02.2017-03.03.2017, poprzedzona wernisażem.Organizator udostępnia swoją przestrzeń na fotografie o wymiarach 30x45 (40) - ok.24 szt. lub duże formaty ok.13 szt. Szczegóły do uzgodnienia po wynikach konkursu. Voucher 100zł. na ofertę Stopklatki ( kawiarnia, imprezy, szkolenia, kursy ) oraz konto PRO na okres 12 miesięcy na Flogu.
- II miejsce – 10 prac umieszczonych w przestrzeni Stopklatka na 2 tygodnie z informacją o autorze.Voucher 50zł. na ofertę Stopklatki ( kawiarnia, imprezy, szkolenia, kursy )
- III miejsce - 5 prac umieszczonych w przestrzeni Stopklatka na 2 tygodnie z informacją o autorze.Voucher 50zł. na ofertę Stopklatki ( kawiarnia, imprezy, szkolenia, kursy )
- trzy wyróżnienia - Umieszczenie 3 prac (innych niż konkursowa) w przestrzeni Stopklatka na okres 2 tygodni z informacją o autorze.
4. Fotografie osób II i III miejsca oraz wyróżnione prezentowane będą w kawiarni Stopklatka
od 04.03. - 17.03.2017 roku.
5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.


V. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
1. Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 07.01.2017 o godzinie 18.00 w siedzibie Organizatora. Równocześnie wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://www.facebook.com/kawiarnia.stopklatka.
2. Wystawa pokonkursowa będzie trwała w dniach 07.01.2017 do 03.02.2017.
3. Organizator nie ma obowiązku wystawienia wszystkich prac zgłoszonych do konkursu i zastrzega sobie ich wybór i ilość do maksymalnie 25.
4. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, a w przypadku nieobecności nagrodzonych do odbioru u Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 07.01.2017.
7. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), po uprzednim potrąceniu części pieniężnej nagrody odpowiadającej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


VI. Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres Organizatora w formie listu poleconego, w terminie do 14 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 7nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.

 

 

Oceń i poleć wpis:

Zaloguj się, aby dodać to zdjęcie do ulubionych.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, Zarejestruj się

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Zaloguj się, aby zaproponować to zdjęcie do wyróżnienia.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, Zarejestruj się

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Więcej  

Poleć

Poleć to zdjęcie znajomym

Zmiana terminów konkursow<br />ych :: Informujemy, że zmianie u<br />legł termin naboru prac d<br />o konkursu fotograficzneg<br />o "Kraków oczami

Podaj swój adres e-mail

Podaj adresy e-mail znajomych

Napisz wiadomość

Przepisz kod z obrazka:

Anuluj

 

Link do wpisu
Poleć na forum
Wyślij e-mailem Dodaj do Facebook Dodaj do Google plus Dodaj do Pinterest Dodaj do twitter wykop
Zamknij
Google
 
1
Facebook
 
0

Najwyżej oceniony komentarz:

7 miesięcy temu
Odpowiem może w imieniu organizatora : NADSYŁANE prace powinny być w wymiarach 30 x 45 lub 30 x 40 , Wymiary zdjęć podane są w centymetrach a ich orientacja ( pion, poziom ) może być dowolna. Wymiary takie są wynikiem rozmiarów ramek foto, którymi dysponuje kawiarnia. Papier na jakim fotografie będą wydrukowane, zależy tylko i wyłącznie od autora - czy to będzie mat, satyna,czy połysk - kawiarnia nie może mieć na to wpływu, zaznaczyć jedynie można , że nie będą one prezentowane za szkłem, natomiast prace laureatów konkursu, które będą WYSTAWIANE mogą być w wymiarach dopasowanych do w\w ramek lub większym, z tym że w tym przypadku sposób ich prezentacji będzie uzgadniany bezpośrednio z autorem . Trzecia sprawa - konkurs nosi nazwę " Kraków Oczami Turysty" ale nie oznacza to że autorami prac mają być wyłącznie osoby nie będące mieszkańcami Krakowa. Konkurs jest kierowany do Wszystkich i miejsce zamieszkania autorów prac , nie będzie żadnym kryterium.. Interpretacja nazwy konkursu może być dowolna , wszak nawet my Krakusi niejednokrotnie wałęsamy się po naszym grodzie TURYSTYCZNIE :) Pozdrawiam :)

Twój komentarz:

Skomentuj
Starsze komentarze

Galeria autora

Świąteczne życzenia
11 dni temu
Dzień kobiet
2 miesiące temu
Rozstrzygnięcie konkursu <br />"Kraków oczami turys<br />ty"
4 miesiące temu
4 miesiące temu
Wesołych Świąt!
4 miesiące temu
Zmiana terminów konkursow<br />ych
7 miesięcy temu
wszystkie

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, Aby podarować prezent musisz się

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

Anuluj

Zaloguj się, aby zablokować użytkownika

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby dodać do ulubionych

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj

Zaloguj się, aby wysłać wiadomość.

Jeżeli nie masz jeszcze konta Zarejestruj się.

(w 10 sekund przez e-mail, Facebook lub GMail)

Anuluj
rozwiń ▼